'Minister Van Bijsterveldt komt de unanieme afspraak niet na'

De VARA is boos op minister Van Bijsterveldt en wil geen fusie meer. VARA-voorzitter Hans Andersson: „Dwing dan alle omroepen tot een fusie.”

DHR ANDERSON UTRECHT FOTO RIEN ZILVOLD
DHR ANDERSON UTRECHT FOTO RIEN ZILVOLD

De brief van minister Van Bijsterveldt (Media, CDA) haalt de fusieplannen van de omroepen overhoop. De TROS en de AVRO, de KRO en NCRV en de VARA en BNN wilden fuseren in ruil voor een substantieel hoger budget en extra zendtijd. Dat moest ten koste gaan van de omroepen die weigerden te fuseren: de EO, Omroep MAX en de VPRO.

Van Bijsterveldt neemt het fusievoorstel van de omroepen over, maar ze stelt daarvoor geen extra budget beschikbaar. In plaats daarvan wordt het ledenaantal van de al dan niet gefuseerde omroep de belangrijkste factor bij de toekenning van budget en zendtijd.

De TROS, de omroep met de meeste leden, heroverweegt of de geplande fusie met de AVRO onder de nieuwe omstandigheden nog zinvol is. KRO en NCRV zijn nog in overleg wat de brief van Van Bijsterveldt voor hun fusieplannen betekent.

De VARA en BNN gaan het verst in hun onvrede: uit protest hebben zij hun fusiebesprekingen gestaakt. VARA-voorzitter Hans Andersson licht deze beslissing toe.

Waar bent u het meest boos over?

„Dat de afspraak die we met alle omroepen in unanimiteit hebben gemaakt, niet is overgenomen door de minister. De minister komt met een fundamenteel ander uitgangspunt, dat van ledenaantallen: de grootste omroepen blijven. Onder deze voorwaarden kunnen wij beter niet fuseren. Wij worden voor onze fusie-inspanningen gestraft.”

Door te fuseren krijgen BNN en de VARA toch juist meer leden?

„Onder de huidige condities pakt een fusie buitengewoon slecht uit voor de VARA en BNN. Volgens de berekeningen die nu op tafel liggen, worden wij in zendtijd en budget gehalveerd. De VARA en BNN worden samen even groot als de EO, die geen fusie aangaat.

„Wij als VARA gingen ervan uit dat wij zouden worden beloond voor onze fusie met BNN. Eén plus één is drie, zeg maar. Maar in het huidige plan is het niet eens één plus één is twee, het is één plus één is één.”

Heeft het wel zin om de fusieplannen te staken? Omroepen moeten hoe dan ook fuseren, schrijft Van Bijsterveldt. Als de omroepen er zelf niet uitkomen, komt er een verplichte fusie die leidt tot maximaal vijf omroeporganisaties.

„Tot nu toe verlopen de fusiegesprekken op vrijwillige basis. Niet alle omroepen zijn bereid om te fuseren. De omroepen die dat wel doen, willen daar ook iets voor terug. Dat is nu niet het geval.

„Ik heb dan liever dat alle omroepen worden gedwongen tot fusie. Dan geldt ten minste voor iedereen dezelfde uitgangspositie. Liever een situatie waarin iedereen gelijk is, dan dat de partijen die fuseren worden achtergesteld.”