Geen studiefinanciering bij langdurig verzuim

Meerderjarige mbo-scholieren in Rotterdam verliezen hun studiefinanciering bij langdurig verzuim. Het ministerie van Onderwijs en de gemeente Rotterdam hopen met deze proefmaatregel het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen. De ‘verzuimaanpak’ gaat na de zomer van start.

Wethouder Hugo de Jonge (jeugd en onderwijs, CDA) kondigde de maatregel vanmorgen aan. Rotterdam kent de grootste schooluitval van Nederland. Jaarlijks verlaten er ongeveer 2.500 jongeren hun opleiding zonder diploma, 6 procent van de circa 40.000 in heel Nederland. Driekwart van de Rotterdamse voortijdige schoolverlaters is ouder dan achttien jaar.

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) wil het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Nederland deze kabinetsperiode terugbrengen naar 25.000 per jaar. „Verzuim is een voorbode van schooluitval. Dat moeten we met alle middelen tegengaan”, zegt De Jonge.

In Rotterdam doen vijf onderwijsinstellingen mee aan de proef, waaronder de grote regionale opleidingencentra Albeda en Zadkine. De schoolbesturen gaan ouders en leerlingen al na één dag afwezigheid attenderen op de gevolgen van schoolverzuim. Wie langer dan zestien uur spijbelt, krijgt een officiële waarschuwing. De Jonge: „Een gele kaart. Als dat niet helpt, wordt de studiefinanciering omgezet in een lening.” Stopzetting volgt na een absentie van acht weken.

Uitwonende mbo’ers ontvangen een maandelijkse overheidsbijdrage van circa 250 euro. Thuiswonende studenten krijgen 75 euro. Nu wordt de studiefinanciering alleen in incidentele gevallen stopgezet. De Jonge: „Vanaf nu kan er geen misverstand over bestaan. Je gaat naar school of je werkt. Een tussenweg is er niet, want een uitkering krijg je tegenwoordig bijna niet meer.”

Om jongeren op school te houden, breidt Rotterdam ook het aantal zogenoemde ‘wijkscholen’ uit, van twee naar zeven. De stad introduceerde deze laagdrempelige vorm van ‘zorg, onderwijs en werk onder één dak’ drie jaar geleden, als eerste in Nederland, op initiatief van oud-minister Winsemius (VVD). Ook gaat Rotterdam zich intensiever bemoeien met de loopbaan- en beroepskeuze van leerlingen, in samenwerking met het bedrijfsleven. De Jonge: „De vrije schoolkeuze blijft overeind, maar we gaan er dichter bovenop zitten. Niet iedereen kan paardenverzorger worden.”