Geen academische studie gedaan?

Bij de SP of de PVV zitten de meeste selfmade politici. Van alle politici heeft gemiddeld 70 procent een universitaire opleiding. Bij de SP is dat 63 procent, bij de PVV 52.

Zo weinig verscheiden als de studies bij sommige andere partijen zijn, zo veelkleurig zijn ze bij de kleine SP: van bodemkunde en bemestingsleer tot Slavische talen, van de economische psychologische avondopleiding tot sterrenkunde. Maar zonder wo-opleiding kun je ook bij de SP terecht: oud-partijleider Jan Marijnissen was worstmaker en lasser, de huidige leider Emile Roemer onderwijzer.

De PVV is de enige partij waar het totaal aantal gedane hbo-studies (20) het aantal academische studies (16) overtreft. Hero Brinkman heeft er van elk twee: uit het hbo de ‘leergang buurtregie’ en de Politieopleidingsschool, op de Universiteit van Amsterdam Nederlands recht (propedeuse) en economie (propedeuse). Wilders haalde deelcertificaten rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit.