De PvdA’er doet politicologie of economie aan de UvA

De grootste partij op de Universiteit van Amsterdam? Van alle getelde politici die aan de UvA studeerden is eenderde vroeger of later bij de Partij voor de Arbeid terechtgekomen. Nu vormen PvdA’ers de grootste groep in dit onderzoek. Maar kijk naar andere universiteiten en zie dat de sociaal-democraten daar veel minder zijn oververtegenwoordigd.

Van de UvA-PvdA’ers deed een kwart politicologie en een kwart economie. Sara Ham (22) is derdejaars politicologie, penningmeester van politicologiestudievereniging Machiavelli en „nog niet actief” PvdA-lid. Zij bevestigt de gevonden trend. „De studie staat bekend als het communistische bolwerk van vroeger.” Inderdaad: gestudeerde (N)CPN’ers zaten vooral aan de UvA en de Rijksuniversiteit Groningen.

Als je rechts bent, zou je volgens Ham waarschijnlijk eerder politicologie in Leiden gaan doen, of aan de VU. „Je merkt het bij activiteiten die de studieverenigingen daar organiseren. In Leiden hadden ze bijvoorbeeld Hero Brinkman (PVV) als spreker uitgenodigd, en Herman Wijffels (CDA) leidde de dag in. Dat zouden wij dus nooit doen.”

Machiavelli bekent als vereniging officieel geen kleur, zeggen bestuursleden. Maar iemand als oud-Kamerlid Mei Li Vos (PvdA), die de studie zelf deed en onlangs door Machiavelli voor een lezing werd uitgenodigd „spreekt toch meer aan”, aldus Ham. Ze is ook makkelijker benaderbaar dan sommige andere alumni, zoals Martin Bosma, de enige PVV’er die de UvA afleverde. „Die heeft zo’n aversie gekregen tegen de UvA, die zouden we nooit krijgen.”

In de besturen van de Jonge Socialisten, de jongerenpartij gelieerd aan de PvdA, zijn politicologen vaak oververtegenwoordigd, zegt Jelle Menges. Hij is scheidend voorzitter van de landelijke vereniging, en doet zelf economie aan de UvA. Komend jaar is de voorzitter in Amsterdam UvA-politicoloog en ook in de besturen van Rijnmond en Utrecht zitten ze. Overigens telt het landelijk JOVD-bestuur er ook een.

Het gebeurt vaak, zegt Menges, dat een studie enkele actieve leden telt, die elkaar goed kennen en aansporen om zich ook te kandideren voor het bestuur. „Het werkt als een olievlek. Een paar jaar geleden bestond het hele bestuur in Utrecht ineens uit studenten van de University College.” De University Colleges, met hun toelatingseisen en Engelstalige onderwijs, leveren ook een relatief groot deel van de Jonge Socialisten, zegt Menges. „Ambitieuze mensen die de wereld willen verbeteren. Die komen ook bij ons terecht.”

De vakgroep economie aan de UvA telt zeker twee PvdA-hoogleraren: Sweder van Wijnbergen en Rick van der Ploeg. Menges: „En volgens mij is Arnoud Boot stiekem ook PvdA’er.”

Onder Jonge Socialisten zijn weinig bèta’s. „Ook bij de mbo’ers. Die doen geen elektrotechniek, maar communicatie, zorg of handel.”