De CDA'er studeerde aan de VU

De Vrije Universiteit is als universiteit op christelijke grondslag uiteraard populair bij de christelijke partijen, met name bij het CDA. Rechten is de populairste studie, gedaan door 37 politici, van wie er 28 lid werden van het CDA. Vier van de VU-juristen werden lid van de VVD.

Wat opvalt aan de studies die CDA’ers deden aan de VU: de monotonie. Maar liefst 80 procent deed rechten, economie, politicologie of geschiedenis. En de overigen doen bijna allemaal een sociale studie. Geen talen. Geen wis- of natuurkunde. Twee keer theologie. Een keer geneeskunde. Het meest exotisch: een gynaecoloog (Janneke Schermers).

Moet je anno 2011 nog steeds bij de VU zijn als CDA’er? Arrie Vis (23), kersvers voorzitter van het CDJA, de jongerenpartij van het CDA, denkt van niet. „De generatie van Donner en Balkenende kent elkaar bij het CDA nog van de VU. Maar dat is nu niet meer zo. Ons huidige en ook het komende bestuur bestaat uit studenten van allerlei verschillende opleidingen. En de leden volgen bij hun activiteiten binnen de partij eerder hun beroepskeuze: zo zitten er in de werkgroep VWS veel artsen en studenten geneeskunde. Bij Landbouw studenten diergeneeskunde.”

Vis studeert zelf International Business Administration (Bedrijfskunde) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. „Politicologie is ook bij ons een populaire studie, maar de grootste groep nu vormen economen en bedrijfskundigen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar hebben we ook een hele grote jongerenorganisatie.”

Het CDJA in Rotterdam telt 110 leden. De christelijke studentenvereniging (met Amerikaanse wortels) de Navigators 280. De overlap is behoorlijk, vertelt Ruben Mink, net 22 jaar, jongste gemeenteraadslid en enige studentenlid in Rotterdam voor het CDA, tevens lid van de Navigators.

„We halen vanuit het CDA de banden bewust aan met de Navigators, maar ook bijvoorbeeld met (een andere christelijke vereniging) Laurentius”, vertelt hij. „Dat gaat op verschillende manieren. De studentenverenigingen zijn afhankelijk van sponsorinkomen, dus we adverteren in hun blaadjes. Ik heb goed contact met de besturen, we proberen samen te werken. In verkiezingstijd bijvoorbeeld met een debat.”

Volgens Mink zijn er nu zo’n 25 Navigators actief bij het CD(J)A. Ook hier zorgden een paar actieve leden voor een ‘olievlek’. „Toen ik begon bij de NSR, waren er drie of vier lid van het CDA of het CDJA. Dat zijn er nu, binnen een paar jaar tijd, rond de 25. Als je nieuw binnenkomt bij de NSR en je bent geïnteresseerd in politiek, dan leer je de CDA’ers wel kennen. Als je in je eentje bent, ga je veel minder snel naar een borrel van een politieke partij.”

Naast de VU levert ook de Universiteit Utrecht relatief veel aan christelijke partijen. Van de 133 UU’ers die in dit onderzoek zijn opgenomen, deden de meesten – tachtig – opnieuw rechten. Van hen zijn er zo’n dertig lid van een christelijke partij.

Prominenten van het CDA: Jan Peter Balkenende en Piet Hein Donner deden rechten aan de VU. Wim Deetman en Jack de Vries studeerden er politicologie. Kamerlid Henk Jan Ormel deed diergeneeskunde in Utrecht. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner deed geneeskunde aan de UvA.