CDA en VVD: spaar de kinderopvang

De Tweede Kamerfracties van CDA en VVD willen af van de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag voor gezinnen met een gezamenlijk inkomen van meer dan 91.000 bruto per jaar. Minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) kondigde eerder deze maand aan dat hij vanaf 2013 jaarlijks 125 miljoen euro wil besparen op deze gezinnen.

De coalitiepartijen krijgen veel verontwaardigde reacties van tweeverdieners. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum stelt nu voor dat alle ouders het recht houden op een vergoeding van ten minste een derde van de kosten van de kinderopvang voor het eerste kind. VVD-Kamerlid Karin Straus steunt het CDA daarin.

Op dit moment heeft iedere ontvanger van kinderopvangtoeslag recht op een minimale vergoeding van 33 procent voor het eerste kind. Deze vergoeding wil Kamp voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van ten minste 91.000 euro per jaar in stappen afschaffen. Volgens de belangenverenging voor ouders in de kinderopvang Boink, zijn er gezinnen die daardoor jaarlijks 9.000 euro extra moeten betalen.

Tot 2007 konden ouders met kinderen in de kinderopvang van twee kanten een tegemoetkoming voor de kosten krijgen: van de overheid en van hun werkgever. Dat veranderde vier jaar geleden: ouders kregen voortaan alleen nog een tegemoetkoming van de overheid, die vervolgens weer geld ophaalde bij het bedrijfsleven.

Als gezinnen met een inkomen boven de 91.000 euro straks veel minder geld van de overheid krijgen, dan zullen ze opnieuw geld gaan vragen aan hun werkgever, voorspelt CDA-Kamerlid Van Hijum. „Zij zullen compensatie eisen bij hun baas. Maar die zal zeggen dat hij al geld aan de overheid afdraagt. Daarmee komt het hele systeem onder druk.”

CDA en VVD kijken nu of er bezuinigd kan worden op de vakantieopvang. Als ouders niet werken in vakantieperiodes, zouden zij ook geen vergoeding voor kinderopvang moeten krijgen.