PvdA-ledenraad verwerpt wetsvoorstel ritueel slachten

De ledenraad van de PvdA verwerpt het wetsvoorstel dat onverdoofd ritueel slachten verbiedt.

In de jaarbeurs in Utrecht stemden de leden met een kleine meerderheid van 57,5 procent voor een motie tegen het wetsvoorstel en 42,5 procent tegen. De PvdA-Kamerfractie had al aangegeven met het wetsvoorstel van de Partij van de Dieren in te willen stemmen. De motie is niet bindend, maar geldt als een advies aan de Kamerfractie.

Pvda-leider Job Cohen zei dat hij de uitslag van deze stemming zou meenemen als een zwaarwegend advies voor de Kamerfractie. Hij gaf ook toe dat er te weinig is stilgestaan bij de wensen van de achterban. De Kamersteun voor een verbod tegen onverdoofd ritueel slachten riep veel weerstand op bij joden en moslims binnen de PvdA.

Volgens politiek verslaggever Derk Stokmans van NRC Handelsblad, die aanwezig was bij de ledenraad, is het nog moeilijk te zeggen wat de volgende stap is voor de Kamerleden.

“Cohen heeft nu gezegd dat de fractie onzorgvuldig te werk is gegaan bij de steun aan het wetsvoorstel. De PvdA zal gaan zoeken naar een middenweg, waarin de fractie geen gezichtsverlies lijdt en niet pijnlijk wordt teruggefloten. “

De definitieve behandeling van het wetsvoorstel vindt nog voor de zomer plaats.