VN wil gelijke rechten seksuele minderheden

De Mensenrechtenraad van de VN heeft gisteren op initiatief van Zuid-Afrika voor het eerst een resolutie aangenomen waarin discriminatie op basis van seksuele oriëntatie wordt veroordeeld. „Dit is een historische resolutie”, zei Eileen Chamberlain Donahoe, Amerika’s ambassadeur bij de Mensenrechtenraad.

Maar niet iedereen was enthousiast. Een diplomaat uit Mauritanië sprak van een poging om de natuurlijke rechten van de mens te vervangen door onnatuurlijke rechten.

Deze uitspraken zijn tekenend voor de verdeeldheid in de Raad: van de 47 leden stemden 23 vóór de resolutie – hoofdzakelijk Westerse en Latijns-Amerikaanse landen. Nigeria en Pakistan leidden het blok van 17 hoofdzakelijk Afrikaanse en islamitische landen die tegenstemden.

De Nigeriaanse delegatie zei dat de resolutie van Zuid-Afrika niet wordt ondersteund door 90 procent van e Zuid-Afrikaanse bevolking. Bovendien breekt Zuid-Afrika „met de traditie van de groep Afrikaanse landen”.

Zuid-Afrika is al langer een voorloper op dit gebied. Na de val van het apartheidsregime werd een nieuwe grondwet opgesteld. Zuid-Afrika was het eerste land ter wereld waar discriminatie op basis van seksuele voorkeur verboden werd. Voor homo’s is het mogelijk te trouwen.

De raad heeft de Hoge Commissaris voor Mensenrechten nu opdracht gegeven in de hele wereld discriminerende wetten, praktijken en geweldsmisdrijven in kaart te brengen. Volgend jaar zullen de resultaten van dat onderzoek besproken worden. (AP)