Verdraaide feiten?

De claim: Het aantal boerenbedrijven dat te veel fijnstof uitstoot is verlaagd van 140 naar enkele tientallen. Dat beweerde staatssecretaris Atsma (Milieu, CDA) deze week. Kortom, het kabinet doet genoeg om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Indrukwekkende getallen. Die zijn ook wel nodig, want de lucht in Nederland is viezer dan binnen Europa afgesproken, wat tot meer doden (hartaanvallen) en astmaproblemen leidt. Maar is het waar? De oppositie eiste inzage in de cijfers. Atsma zei immers: „Ik vind wel dat we dicht bij de de feiten moeten blijven.” Toch kon hij die niet leveren. Daarop vroeg de oppositie om een schorsing. Conclusie van de Kamervoorzitter: „Die informatie schijnt er dus niet te zijn”.

Kortom? Atsma schermt met onbestaanbare getallen. Die zijn waardeloos in een politiek debat.

Jeroen Wester

    • Jeroen Wester