Regeling open voor loonkosten tuinders

Nederlandse bedrijven die direct getroffen zijn door de crisis met de EHEC-bacterie en daardoor minder werk hebben, kunnen werktijdverkorting voor hun medewerkers aanvragen. Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) heeft daartoe gisteren besloten. Hij stelt de bestaande regeling werktijdverkorting open, waarbij werknemers een WW-uitkering krijgen voor de niet gewerkte uren.

De uitbraak van de EHEC-bacterie heeft in Duitsland aan 37 mensen het leven gekost, en heeft ruim drieduizend mensen besmet. Als gevolg van de crisis nemen landen als Duitsland en Rusland amper meer Nederlandse groenten als komkommers en tomaten af. Dit heeft onder Nederlandse tuinders en transportbedrijven tot grote schade geleid.

Volgens het Productschap Tuinbouw bedraagt de schade voor tuinders wekelijks circa 40 miljoen euro. Voor handelaren ligt dat rond de 30 miljoen euro. Door de ingezakte vraag hebben tuinders en handelaren beduidend minder werk.

Het ministerie van SZW heeft tot nu toe tien aanvragen voor werktijdverkorting ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting moeten bedrijven voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werkvermindering tenminste 20 procent zijn. Verder moet de werkvermindering minimaal 2 en maximaal 24 weken duren.