Radio Kamer Filharmonie opgeheven, Metropole verhuist

Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor blijven bestaan, het Metropole Orkest verhuist mogelijk naar Almere.

Mischa Spel

Minister Van Bijsterveldt (CDA, OCW) kort het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) met 17 miljoen euro. Er wordt in de mediabegroting nog 14 miljoen gereserveerd voor het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest (RFO). De Radio Kamer Filharmonie (RKF) wordt afgebouwd. Het Metropole Orkest (MO) moet zelfstandig worden. Over de toekomst van de bibliotheek en de educatieve diensten „zal worden bezien of gedeelten behouden kunnen blijven”.

Aanvankelijk zou het MCO worden opgeheven. Dat besluit herriep Van Bijsterveldt in december, „vanwege de hoge kwaliteit en grote bijdrage aan het (klassieke) muziekleven in Nederland”. De huidige halvering is desondanks zwaarder dan het MCO voorzag. Het MCO streeft er, aldus directeur Anton Kok, nog steeds naar dat de omroepen zelf acht miljoen bijdragen vanuit het centrale programmabudget van de NPO voor levende muziek. Kok: „In gesprekken met de omroepen afzonderlijk hebben wij gemerkt dat ook zij alle het liefst het hele MCO zouden behouden. Wat de minister daarvan vindt, doet niet terzake. Het is iets wat MCO en de omroepen onderling moeten afstemmen.”

MCO, NPO en Bureau Berenschot ontwikkelden scenario’s voor de toekomst van het MCO. Het MCO ging uit van behoud van alle ensembles. De minister volgt Berenschot, dat de circa 9 miljoen extra inkomstenbronnen voor behoud van het integrale MCO „niet realistisch” noemde. MCO-directeur Kok bestrijdt dat. Met de opheffing van de Radio Kamer Filharmonie en de privatisering van het Metropole Orkest wordt de helft van het MCO „geslachtofferd om de bezuinigingen bij de omroepen te verzachten”, vindt hij.

Van Bijsterveldt geeft voorrang aan het „volwaardig symfonieorkest” (RFO) en het Groot Omroepkoor (GOK), enig professioneel groot koor van Nederland, vanwege de internationaal erkende „kwaliteit van het uitvoeringsniveau”, hun belang voor de livemuziek op radio en tv en voor omroepseries als Vrijdag van Vredenburg en ZaterdagMatinee. Overigens eist de grootte van de bezuiniging ook dat een nader te bepalen aantal formatieplaatsen verdwijnt bij GOK en RFO. Het kabinet wil Omroepkoor en Radio Filharmonisch expliciet niet overhevelen naar de cultuurbegroting. Voor toekomstige huisvesting van de twee omroepensembles wordt gedacht aan Muziekcentrum Vredenburg (het toekomstig Muziekpaleis) in Utrecht.

Over de invulling van de afbouw van de Radio Kamer Filharmonie beraadt het kabinet zich nog. Er worden ‘frictiekosten’ gereserveerd vanuit de besparing op het MCO in 2013 en 2014. Het kabinet is bereid het Metropole Orkest een bijdrage te geven om het orkest te „begeleiden naar zelfstandigheid”.

Opmerkelijk is een recent aan de ministersbrief toegevoegde zin over een potentiële nieuwe basis voor het Metropole Orkest, Almere. „Het past perfect bij Almere: het Metropole is óók toegankelijk, jong en vernieuwend”, aldus cultuurwethouder Berdien Steunenberg (CDA). Zij was zelf vroeger fluitiste (Berdien Stenberg) en werkte met het orkest samen. „Het Metropole is ideaal om Almere muzikaal te profileren. Veel van de musici wonen hier al”, aldus Steunenberg. Van Bijsterveldt was vroeger CDA-wethouder in Almere.

Het is nog de vraag of de gemeente Almere bereid is structureel geld te bieden aan het Metropole. „Een kosten-batenanalyse moeten we nog maken”, aldus Steunenberg.

Volgens MCO-directeur Kok hebben „meer steden belangstelling voor het Metropole Orkest”.

    • Mischa Spel