Leegloop dreigt op vmbo techniek

De afdelingen techniek van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in de grote steden lopen leeg. In Utrecht doen nog maar 130 middelbare scholieren techniek, in Rotterdam 350, en Amsterdam telt slechts drie verschillende scholen met samen iets meer dan 400 leerlingen. Het totaal aantal vmbo-techniekleerlingen in Nederland daalde tussen 2006 en 2010 van 41.000 naar 29.000.

Tegenover de leegloop in de grote steden staat een relatief grote belangstelling voor techniek in de regio . De Zuid-Hollandse gemeente Schoonhoven (circa 12.000 inwoners) heeft meer leerlingen techniek in het vmbo dan Amsterdam en Rotterdam bij elkaar. In Groningen, Friesland en Drenthe is techniek nog steeds groter dan bijvoorbeeld economie. In Brabant is techniek de grootste sector.

In de grote steden verkiezen middelbare scholieren economie en zorg en welzijn boven techniek. Het grote aandeel middelbare scholieren van niet-westerse afkomst in de grote steden verkiest in meerderheid de afdeling economie of zorg en welzijn boven techniek.

De afdeling autotechniek van het Bredero Beroepscollege in Amsterdam-Noord is gesloten omdat de leerlingen het niveau niet aankonden. Bij de afdeling bouw van het Bredero Beroepscollege is vooral rekenen een groot probleem voor de leerlingen.

Techniek is de piek in een algemene trend. In het hele voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is het aantal leerlingen in enkele jaren tijd fors gedaald. Bij de invoering van het vmbo in 1999 ging zestig procent van alle derdeklassers hier naartoe, tien jaar later was dat nog de helft. Terwijl het aantal middelbare scholieren vrijwel gelijk bleef. De basisberoepsgerichte leerweg krimpt het snelst: van 64.000 leerlingen in 2006 naar 46.000 in 2010.

De laatste leerlingen techniek van Amsterdam Z&Z, pagina 38-39