Kort economie

Strengere regels voor emissiehandel in EU

Brussel. De Europese lidstaten steunen nieuwe regels om de handel in emissierechten strenger te maken. Het systeem voor emissiehandel is de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid, en bestaat sinds 2005. Eerder dit jaar kwam aan het licht dat onder andere in Tsjechië, Oostenrijk, Griekenland en Roemenië was ingebroken in de nationale computersystemen van de emissiehandel. De handel werd uiteindelijk twee weken stilgelegd in reactie op deze omvangrijke fraudezaken. In de toekomst gaat Brussel handelaren in emissierechten, vaak banken, strenger controleren. Ook wordt het mogelijk om verdachte transacties op te houden. Via emissiehandel kunnen bedrijven recht op de uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk worden gehouden voor klimaatverandering, kopen en verkopen. Onder het systeem vallen 5.000 bedrijven die samen de helft van alle CO2 in Europa uitstoten. (AP)

Rijksambtenaren gaan staken voor betere cao

Amsterdam. Rijksambtenaren voeren vanaf dinsdag actie voor een goede cao. Honderden rijksambtenaren worden volgende week verwacht voor de ingang van Schiphol Plaza voor een manifestatie met vakbondsbestuurders. De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten al maanden vast. Ambtenaren zijn tegen het bevriezen van hun lonen, zoals is voorgesteld door minister Donner (Sociale Zaken, CDA). In het najaar worden grotere acties verwacht. Dan zullen naar verwachting ook de gemeenteambtenaren deelnemen. (NRC)