Kappen in een 'woud aan websites'

De landelijke en de regionale omroepen moeten integreren. Het kabinet vraagt de landelijke publieke omroep en de regionale omroepen binnen een half jaar een voorstel te doen. Nederland 3 zou bijvoorbeeld regionale vensters kunnen krijgen: programmablokken van de regiozenders in de bestaande landelijke programmering. Tegenstanders vrezen dat het bestel dat van 21 naar 8 omroepen ging nu weer net zo complex wordt met 13 regionale plus 8 landelijke omroepen.

Het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum wordt gekort met 1 miljoen euro, het Mediawijsheid Expertisecentrum dat onder anderen jongeren moet leren kritisch media te consumeren, krijgt 100.000 euro minder en het Stimuleringsfonds voor de Pers krijgt ook 100.000 euro minder.

Het schrappen van meer dan eenderde van de websites van de publieke omroepen levert naar verwachting relatief weinig geld op. Dat heeft meer een symbolische waarde. Met name de VVD was altijd fel tegen de wildgroei aan publieke-omroepsites. Volgens de liberalen zijn er zeker duizend sites van omroepen. Die zijn een oneerlijke concurrrentie met internetactiviteiten van commerciële media. Van Bijsterveldt sprak gisteren van een „woud aan websites”. Zij wil alleen sites toestaan die direct gerelateerd zijn aan radio- of tv-programma's. Een discussiesite als Joop.nl van de VARA en muziekkanaal 3 Voor 12 van de VPRO mogen alleen nog maar worden betaald uit verenigingsgeld (dat de omroepen verdienen met onder meer programmabladen). De VPRO maakt zich zorgen over zijn rol als digitaal pionier. „Er staat nu een rem op innovatie.” Van Bijsterveldt ontkent dat een publieke omroep met slechts beperkte aanwezigheid op internet zich afkeert van de toekomst. Zij gaat strenger toezien op nieuwe digitale activiteiten van de omroepen.

De programmagegevens – wie zendt wanneer wat uit – worden vrijgegeven, conform een advies van het Commissariaat voor de Media. Uitgevers die een papieren gids willen maken moeten de omroepen 1,95 cent per gids betalen. Voor digitaal gebruik, bijvoorbeeld in elektronische programmagidsen van UPC en Ziggo, is dat minder.