Fotogeniek peinzen met Gerard Reve

met W.F. Hermans, Waterlooplein, Amsterdam
met W.F. Hermans, Waterlooplein, Amsterdam

AMSTERDAM. Joop Schafthuizen heeft 481 foto’s van Gerard Reve geschonken aan het Rijksmuseum. De foto’s komen uit zijn archief en beslaan vrijwel het hele leven van Reve (1923-2006), zegt Schafthuizen. „De oudste foto is eind jaren veertig gemaakt door Annelies Romein, de laatste is een portret door Rineke Dijkgraaf.” Die laatste foto werd twee jaar voor zijn dood genomen.

De foto’s zijn een ‘persoonlijke keuze’ van Schafthuizen, de partner van Reve. In zijn schenking bevinden zich foto’s van Emiel van Moerkerken, Cas Oorthuys, Eddy Posthuma de Boer en Vincent Mentzel. De ‘volksschrijver’ zag al vroeg het belang van originele publiciteitsfoto’s in. Zo liet hij zich na zijn bekering tot het katholicisme regelmatig fotograferen met katholieke parafernalia – en ook regelmatig met drankflessen.

Conservator fotografie van het Rijksmuseum, Hans Rooseboom, is zeer verguld met de foto’s. „De collectie die Joop Schafthuizen schenkt is des te belangrijker voor de fotografiecollectie van het Rijksmuseum doordat ze zo mooi het verloop laat zien van een mensenleven: van de angry young man die de Nederlandse letteren bestormde in de jaren ’40 en in de jaren ’60 heilige huisjes omverwierp, tot de man die in zijn nadagen fotogeniek bleef peinzen.”

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het artikel Fotogeniek peinzen met Gerard Reve (17 juni, pagina 15) is sprake van fotograaf Rineke Dijkgraaf. Hier werd Rineke Dijkstra bedoeld.