FNV Bondgenoten heeft gelijk over de pensioenen

Voor de afwijzende houding van FNV Bondgenoten ten opzichte van het nieuwe pensioenakkoord valt veel begrip op te brengen. Werknemers – en werkgevers – wordt verplicht om pensioengelden af te dragen, maar de werknemers hebben geen enkele reële invloed op de wijze van beleggen en beheren.

Beheerders en bestuurders worden niet benoemd op grond van kundigheid, maar in relatie tot hun kruiwagens. Het beleggingsbeleid van de meeste pensioenfondsen is zwaar achtergebleven bij de beursindices. De beloningen voor slechte bestuurders waren tegelijkertijd excessief. Een voorbeeld van onverantwoord beleggen zijn staatspapieren van Zuid-Europese landen.

Een voorbeeld van de waanideeën van ‘de politiek’ over pensioenfondsen wordt gegeven door de PvdA. Die eist dat pensioenfondsen een deel van hun gelden ter beschikking stellen aan Griekenland, een land waarvoor de vraag niet opgaat óf het failliet gaat, maar wannéér. Pensioengeld is voor gepensioneerden en niet voor landen die er een financiële bende van maken. Als de PvdA zo onverantwoordelijk met de gelden van gepensioneerden omspringt, kan voor de houding van FNV Bondgenoten begrip worden opgebracht. Met de bestaande regeling zijn pensioengelden al in slechte handen. Met de voorgestelde regeling wordt dat nog erger.

H. F. R. Schöyer

Zoetermeer

    • H. F. R. Schöyer