Castana, Castanea, Castanum? Kastagne? Kastanje!

Ook floristen en botanici zijn aan het digitaliseren. Links en rechts leggen ze databanken aan met informatie over planten: over hun DNA, hun verspreiding, hun voedingswaarde, het moment waarop ze bloeien – you name it. Liefst via internet vrij te raadplegen. Alles voor iedereen.

Zo had de ecoloog Brian Enquist van de University of Arizona een prachtige databank aangelegd van de plantensoorten uit de tropische delen van Midden- en Zuid-Amerika, waar ze waren gesignaleerd en in welke hoedanigheid, inclusief de geografische coördinaten. Voortaan zouden veranderingen door habitatverwoesting of klimaatverandering razendsnel aan het licht komen.

De schrik sloeg toe, schrijft Nature News, toen eind december bleek dat de databank 611.728 verschillende plantennamen telde, bijna twee keer zoveel als er plantensoorten bestaan. De verzamelaars hadden verouderde namen ingetikt of gewoon fout gespeld. De computer telt Poa annua en Poa anua als aparte soorten. Eenderde van de plantennamen in open databanken is waarschijnlijk onjuist.

Het bestand van Enquist is nu verrijkt met het programma TaxonScrubber dat foute namen vervangt. Het maakt gebruik van oudere lijsten van Kew Gardens en de botanische tuin van Missouri, maar die dekken lang niet alle soorten. Daarom gaan Enquist c.s. een lijst aanleggen voor de hele wereld. Van de nood een deugd.

Karel Knip

    • Karel Knip