Arme ondernemer groeit niet met microkrediet

Kleine arme ondernemers in ontwikkelingslanden gebruiken microkredieten maar voor een klein deel om te investeren in hun bedrijfjes. Economen Dean Karlan (Yale Universitiy) en Jonathan Zinman (Massachusetts Institute of Technology) ontdekten dat Filippijnen die in 2006 een lening kregen van gemiddeld 155 euro hun bedrijfje in de twee daaropvolgende jaren zagen krimpen in plaats van groeien. Hun inkomen en gevoel voor eigenwaarde viel lager uit dat dat van landgenoten die zich zonder extra geld moesten redden (Science, 11 juni).

Niet meer dan 37 procent van het geleende geld werd in bedrijfjes gestoken, maar de economen concluderen niet dat microkredieten moeten worden afgeschaft. De andere bestedingen – doktersbezoek, voedsel, schoolgeld – waren nuttig.

Karlan en Zinman denken dat de kleine kredieten ondernemers meer bestaanszekerheid verschaffen. Het aantal zakelijke activiteiten dat zij ontplooiden liep terug, mogelijk omdat ze het nu aandurfden om één onderneming goed aan te pakken en niet langer van alles en nog wat te ondernemen op kleine schaal.

De nieuwe Science-studie is gedegen, omdat de onderzoekers het toeval lieten bepalen welke mensen in februari 2006 een lening kregen: 1.272 Filippijnen wél en 329 landgenoten niet.

In de twee jaar daarna werden beide groepen twee keer uitgebreid geïnterviewd. De positieve effecten van microkredieten zijn in eerdere studies mogelijk overschat doordat het geld terecht kwam bij mensen die uit zichzelf al ondernemender waren en meer gefocust dan dorps- of stadgenoten.

Michiel van Nieuwstadt