‘Ziekenhuizen moeten nog meer bezuinigen’

Alle ziekenhuizen moeten gemiddeld nog vier miljoen euro extra bezuinigen. De ziekenhuizen presteren financieel al beter, maar het is niet genoeg om het hoofd te bieden aan de driehonderd miljoen euro door het kabinet opgelegde kortingen. Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen van de ziekenhuizen door PricewaterhouseCoopers (PWC).

De ziekenhuizen zouden minder geld moeten uitgeven en meer mensen helpen, zo luidt het advies. Het aantal verliesdraaiende ziekenhuizen is vorig jaar gehalveerd van acht naar vier. Het Limburgse Orbis, LangeLand in Zoetermeer, de Tergooiziekenhuizen in de Gooi en Vechtstreek en het Zeeuwse Admiraal de Ruyter ziekenhuis staan er financieel slecht voor.

De ziekenhuiszorg groeit jaarlijks 4,7 procent, waarvan slechts 1,1 procent door demografische ontwikkelingen.

Wat gaat het kabinet doen om de zorgkosten te beheersen?

Zorgredacteur van NRC Handelsblad:

Het ministerie van Volksgezondheid hoopt binnen een paar weken een overeenkomst met zorgverzekeraars te sluiten over beperking van hun zorginkoop bij ziekenhuizen. Zorgverzekeraars krijgen dan de taak de ziekenhuisgroei te beperken tot jaarlijks 2,5 procent. Zij moeten ook de concentratie van de ziekenhuiszorg afdwingen.

Ziekenhuizen moeten zich gaan toeleggen op behandelingen waar zij goed in zijn, andere zorgaanbieders in de regio hoeven die niet meer te doen. Vanaf 2012 worden zorgverzekeraars niet langer achteraf gecompenseerd als de declaraties van ziekenhuizen hoger uitvallen dan verwacht. Als zij te veel zorg inkopen, is dat voor eigen risico van de zorgverzekeraar.

    • Marije Willems