VARA en BNN voelen zich ‘gestraft’ en staken fusieplannen

De VARA en BNN hebben besloten de huidige fusiebesprekingen op te schorten en “zelfstandig hun publieke taken te blijven uitvoeren”. Dat laat de VARA weten in een reactie op de vandaag verschenen brief van minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs Cultuur en Wetenschap, CDA).

De VARA wijst de voorstellen af die het kabinet doet om fusies tussen omroepen te laten plaatsvinden. In de voorstellen worden de omroepen VARA en BNN, die al geruime tijd overleg voeren over een fusie, “gestraft”, vindt de VARA. Samen zijn zij qua budget en zendtijd straks even groot als bijvoorbeeld de EO, die geen fusie aangaat. “Dat doet afbreuk aan een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van onze pluriforme samenleving binnen het Nederlandse publieke omroepbestel,” aldus de VARA.

Van Bijsterveldt onderschrijft voorstel omroepen

Van Bijsterveldt onderschrijft zoals verwacht het voorstel van de omroepen. Zes grote omroepen gaan samen vanaf 2016: AVRO en TROS, BNN en VARA en KRO en NCRV. De kleinere EO, MAX en VPRO blijven zelfstandig. NOS en NTR, de taakorganisaties zonder leden, maken het bestel compleet.

De fusieomroepen krijgen echter niet de beloning die zij wilden voor hun bereidheid hun zelfstandigheid op te geven. Zo wilde de TROS wel samengaan met de AVRO, maar moest MAX daarvan geen financieel voordeel hebben. In de volgende concessieperiode vanaf 2016 gaat het exacte aantal leden bepalen hoeveel geld de omroepen krijgen. Nu geldt nog een maximum van 400.000. Een omroep met 400.001 leden krijgt nu nog net zo veel als een omroep met 600.000. Dat maakte het ongunstig om te fuseren. De minister trekt dit recht.

Aspirant-omroepen Powned en WNL moeten in 2014 minstens 150.000 leden hebben. Als hun toegevoegde waarde ook is bewezen dan mogen zij blijven. Voorwaarde is wel dat zij fuseren met een van de andere omroepen. Daar hebben zij zich altijd tegen verzet. Ook de levensbeschouwelijke omroepen, waaronder Human en IKON moeten aanhaken bij een van de acht.

‘PowNed gaat niet fuseren’

PowNews-hoofdredacteur Dominique Weesie heeft gezegd dat zijn omroep PowNed niet gaat fuseren. Hij ziet de omroep dan nog liever opgeheven worden en noemt het een een optie dat PowNed verdwijnt uit het bestel en naar de commerciëlen gaat.

In de mediabrief schrijft de minister in detail hoe Hilversum in 2015 200 miljoen euro moet bezuinigen. Dat is ongeveer een kwart van het budget van de publieke omroep. Het ministerie van OCW heeft daartoe een onderzoek laten doen door Boston Consulting Group naar kostenbesparingen bij de publieke omroep.