Splitsen ING bijna af na verkoop spaarbank VS

Na de verkoop van ING Direct is de ongewilde taak van topman Jan Hommen om bank-verzekeraar ING op te knippen in verschillende onderdelen bijna klaar. Het oude ING is bijna verdwenen.

Verzekeraar Nationale Nederlanden trekt na splitsing de ING Groep in het hoofdkantoor van ING aan de Zuidas. Foto Vincent Mentzel, NRC ING Bank Hoofdkantoor,Amsterdam. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Amsterdam, 11 september 2008 ©Vincent Mentzel 2008

Onderdeel verkocht, weer een stap gezet. Gisteren verkocht ING de Amerikaanse tak van de internetspaarbank ING Direct. Nog een paar maatregelen en het oude ING is niet meer. Dan is ING vooral weer bank en geen verzekeraar. Een veel kleinere bank dan voor de kredietcrisis. Precies zoals de Europese Commissie wilde. Meer en kleinere banken; dat zou de markt gezonder maken.

Als ING zelf mocht beslissen, nee, dan hadden ze ING Direct Amerika niet verkocht. Er was weinig mis met dat onderdeel. Iets minder dan een kwart van alle klanten van ING Direct kwam uit Amerika. In nog geen elf jaar tijd groeide de dochter uit tot de grootste Amerikaanse internetbank. Meer dan 7 miljoen Amerikanen – van nature geen enthousiaste spaarders - stalden gezamenlijk ruim 57 miljard dollar bij de bank.

Maar het succes van de internetbank heeft er ook voor gezorgd dat het gisteren verkocht werd aan het Amerikaanse Capital One Financial Corporation. De Amerikaanse bank betaalt ING 9 miljard dollar (6,3 miljard euro), waarvan 6,2 miljard dollar cash en 2,8 miljard dollar in aandelen. Daarmee krijgt ING een belang van 9,9 procent in het Capital One, een van de tien grootste consumentenbanken in Amerika.

ING Direct moest een fors deel van het spaargeld dat in Amerika was binnengehaald, in Amerikaanse hypotheken moest steken. Dat waren de regels in Amerika. Dus kocht ING een portefeuille met zogeheten Alt-A hypotheken. Tot zover niets aan de hand, dachten veel mensen. Maar toen financiële crisis uitbrak, bleek ING met de portefeuille aan Alt-A hypotheken ook problemen in huis gehaald te hebben.

Het bleken helemaal niet zulke goede hypotheken als gedacht. Sterker nog, ineens werden het rommelhypotheken genoemd of liar loans. Want de hypotheekleningen waarvan ING eigenaar was geworden, bleken te zijn verstrekt aan mensen die ze eigenlijk helemaal niet konden betalen. Sommigen hadden gelogen tegen de geldverstrekker over hun inkomen, maar zij kregen toch een forse woningfinanciering.

ING moest fors afschrijven op de portefeuille met Alt-A hypotheken. Gevolg was dat ING bij de Nederlandse overheid aanklopte voor steun. ING kreeg een kapitaalinjectie van 10 miljard euro. Met die buffer moest ING de crisis wel door kunnen komen. Onderdeel van de staatssteun was dat de staat garant zou staan voor 80 procent van deze portefeuille. Een ingewikkelde constructie die er in het kort op neer komt dat de Nederlandse overheid van deze 80 procent alle aflossingen en rente ontvangt die Amerikaanse huiseigenaren betalen voor hun hypotheek.

In ruil daarvoor betaalde de staat aan ING Direct Amerika maandelijks een vast bedrag. Het voordeel voor de overheid is dat dat vaste bedrag lager is dan het bedrag dat de staat ontvangt als alle Amerikanen netjes hun verplichtingen na blijven komen. Het risico voor de staat is dat de Amerikaanse huiseigenaren niet meer aan hun verplichtingen voldoen.

Bij de verkoop van ING Direct aan Capital One is nu afgesproken dat die portefeuille met Alt-A hypotheken waarvoor de Nederlandse staat garant staat niet verkocht wordt. De staat blijft gewoon maandelijks een premie betalen, maar betaalt die nu aan ING en niet meer aan ING Direct. Volgens een woordvoerder van ING is de portefeuille waarvoor de staat garant staat op dit moment 12,2 miljard euro's waard. Mochten alle huiseigenaren onverhoopt failliet gaan, dan verliest de staat 9,35 miljard euro’s. Dat laatste scenario is theoretisch mogelijk, maar praktisch eigenlijk uitgesloten. Aan de hand van wederom ingewikkelde berekeningen heeft de staat gekeken wat de deal voor schatkist betekent. In het gunstigste geval een winst van 2 miljard euro. Als het tegenzit een verlies van 600 miljoen euro. Wat de huidige stand van zaken is, is niet bekend.

ING-bestuursvoorzitter Jan Hommen liet op de Amerikaanse televisie weten dat een deel van de verkoopopbrengst van ING Direct gebruikt zal worden om het restant aan staatssteun af te lossen. ING betaalde van de 10 miljard euro al 7 miljard terug en betaalde daar een premie van 1,6 miljard over. Over het restant van 3 miljard euro moet ING naar verwachting een premie van 1,5 miljard euro betalen.

Aan de staatssteun stelde de Europese Commissie de voorwaarde dat ING de balans zou verkleinen. Met andere woorden, ING moest flink kleiner worden. Dus besloot ING om drie onderdelen af te stoten: het gehele verzekeringsbedrijf (Nationale Nederlanden en buitenlandse dochters), de Amerikaanse tak van internetspaarbank ING Direct en hypotheekdochter Westland Utrecht.

Volgens ING-bestuursvoorzitter Jan Hommen is ING nu een heel eind gevorderd met de opsplitsing. ING Direct Amerika is verkocht. De beursgang van de Nederlandse en de buitenlandse verzekeringsbedrijven is in voorbereiding. Hypotheekdochter Westland Utrecht staat te koop.

    • Tom Kreling