Ritueel slachten is geen absoluut religieus recht

De voorstanders van ritueel slachten beroepen zich op de vrijheid van godsdienst. Dat recht wordt ten onrechte verabsoluteerd.

Zo werd de SGP onlangs terecht op de vingers getikt, wegens vrouwendiscriminatie. Ook worden priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan pedofilie voor de rechter gebracht, ondanks het bestaan van een kerkelijke rechtsgang. De sharia heeft in ons land gelukkig nog geen ingang gevonden. Dat moet vooral zo blijven.

De universele mensenrechten, onze Grondwet en ook de zorgvuldigheid waarmee wij met dieren omgaan zijn de maat der dingen en niet de regels van een religie.

F. van de Camp

Nuenen

    • F. van de Camp