Rechters zelf aanpakken wordt gemakkelijker

Nu kan een rechtbankpresident een rechter die zijn werk niet goed doet alleen een waarschuwing geven of in ernstige gevallen bij de Hoge Raad voordragen voor ontslag.

Er komen meer mogelijkheden om disciplinaire maatregelen te nemen tegen rechters. Minister Opstelten (Justitie, VVD) werkt aan een wetsvoorstel daartoe.

Volgens Opstelten is er „grote behoefte” bij de gerechtsbesturen om bij te sturen, ook bij kleinere problemen. Er zijn ongeveer 2.500 rechters.

De behoefte aan het kunnen opleggen van disciplinaire maatregelen wordt bevestigd door de Raad voor de Rechtspraak, het bestuur van de rechterlijke macht. Bij die maatregelen gaat het niet om de inhoud van de uitspraken van de rechter, maar om wie zich niet als „een goed rechter” gedraagt. Dat betreft problemen in de arbeidsrelatie, meestal samenwerking en communicatie. Als voorbeeld noemt de Raad een rechter die tegen de afspraak in thuis blijft werken. Dat zou straks kunnen resulteren in een schriftelijke berisping. Ook zou het bij ernstiger problemen mogelijk moeten zijn rechters dertig dagen te schorsen, zonder salaris. Verder wordt aan de mogelijkheid van voorwaardelijk ontslag gedacht. Die voorstellen heeft de raad in 2009 aan het ministerie gepresenteerd. Daarna is er niets meer van vernomen. (NRC)