Maliebaan 40 is van meer belang dan nummer 35

De vestiging van een crèche in het pand aan de Utrechtse Maliebaan waarin ooit het hoofdkwartier van de NSB was gezeteld, was voor deze krant op 4 juni aanleiding om een opsomming te geven van alle panden aan de Maliebaan van waaruit tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitsers of het verzet hebben geopereerd. Het is een misser dat daarbij het pand op nummer 40 over het hoofd is gezien.

Vanuit dit Aartsbisschoppelijk Paleis, bewoond door aartsbisschop Jan de Jong, werd al ver voor de oorlog gewaarschuwd tegen het nationaal-socialisme, werd het katholieken verboden om lid te zijn van de NSB en werd Titus Brandsma het land ingestuurd om de redacties van dagbladen te waarschuwen voor de gevaren van de nazistische ideologie. Vanuit dit pand kregen katholieken de opdracht om hun lidmaatschap van gelijkgeschakelde organisaties op te zeggen, werden andere organisaties veilig onder het kerkelijk recht gebracht en werden mensen die in financiële problemen kwamen gesteund door het Fonds Bijzondere Noden. In dit pand werden administraties met lidmaatschapsgegevens verborgen. Voorts werden vanuit dit pand bisschoppelijke brieven verspreid. Daarin werd geprotesteerd tegen de Arbeitseinsatz en tegen de Jodenvervolging. Deze brieven werden de zondag daarna voorgelezen vanaf alle preekstoelen in Nederland. Mit dem Mann ist nicht zu reden, concludeerden de Duitsers al snel. Ik schat dat op Maliebaan 40 vele malen meer ten goede tot stand is gebracht dan in het pand op nummer 35 ten kwade.

Lodewijk Winkeler

Nijmegen

    • Lodewijk Winkeler