Kabinet spaart Hedwigepolder - ‘maar we zijn er nog niet’

De Hedwigepolder in Zeeuw-Vlaanderen. Beelden Google Maps.

De Hedwigepolder wordt toch niet onder water gezet. Dat heeft het kabinet vanmiddag besloten.

In 2005 tekende Nederland een verdrag met Vlaanderen om de Westerschelde verder uit te diepen. Dit was nodig om de Antwerpse haven bereikbaar te houden voor grotere zeeschepen. Onderdeel van de afspraken was de ontpoldering van de Hedwigepolder. Ondanks het grootschalige verzet zag het vorige kabinet van premier Balkenende geen andere mogelijkheid dan de landbouwpolder onder water te zetten. Maar het kabinet-Rutte wil daar niet aan.

Update 16:38 In het onderzoek, uitgevoerd door Deltares, is “alles uit de kast gehaald om een reëel alternatief” te kunnen bieden “waarmee we natuurorganisaties en de Europese Commissie recht in de ogen kunnen kijken”. Dat zei staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken & Landbouw) tijdens een persconferentie vanmiddag. “We zijn er nog niet.”

In plaats van het ontpolderen van de Hedwigepolder zal ruim 150 hectare bij Rammekenshoek onder water worden gezet. Dit gebied ten oosten van Vlissingen is eerder aangekocht ter compensatie van aantasting van natuur door de eventuele aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT). Een deel van de resterende benodigde natuur, ongeveer 80 hectare, kan komen uit de aanleg van ‘nieuwe natuur’ in de Westerschelde zelf.

Bleker heeft nog geen overeenstemming over het plan met Vlaanderen, dat hierover eerder met Nederland een verdrag heeft gesloten. “Het belangrijkste is om Vlaanderen als verdragspartner aan onze zijde te krijgen”, aldus Bleker tijdens de persconferentie. De Vlaamse minister-president Peeters liet in een reactie weten dat er een “probleem” is. “De verdragen moeten gerespecteerd worden. Pacta sunt servanda“, aldus Peeters.

Ook heeft het kabinet geen toestemming van de Europese Unie. Er is wel overlegd met Eurocommissaris Potocnik (Milieu), maar die liet weten dat er “geen overeenkomst” met Nederland bestaat over dit plan. “Elk alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder moet worden onderworpen aan een gedegen wetenschappelijke beoordeling en moet een goede instandhouding van de estuaria garanderen”, aldus Potocnik. “Ik stel vast dat in het verleden de zoektocht naar alternatieven herhaaldelijk heeft gefaald.”

De Vogelbescherming liet vandaag alvast weten daar geen genoegen mee te nemen en met een gang naar de rechter te dreigen. “We zijn sowieso tegen de uitdieping van de Westerschelde, maar dat gaat blijkbaar door”, zegt een woordvoerder. “Als er dan natuur gecompenseerd wordt voor de uitdieping dan moet dat wel goed gebeuren.”

Volgens de Vogelbescherming is het water in het gebied bij Vlissingen zout en het water bij de Hedwigepolder brak. Vlaanderen, dat ook in moet instemmen met de natuurcompensatie, zou ook tegen een andere locatie zijn.

    • Bart Hinke