Integratie in handen migrant

Niet de staat, maar de immigrant zelf is verantwoordelijk voor zijn integratie in de Nederlandse samenleving. Dat schreef minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Donner gaat het integratiebeleid een nieuwe fase in.

De waarden van de Nederlandse samenleving moeten centraal staan, aldus Donner. Daarbij mogen eisen worden gesteld aan immigranten. Zij moeten zelf zorgen dat ze de Nederlandse taal leren en vaardigheden opdoen om zich in de samenleving te kunnen handhaven.

De minister wil subsidies en maatregelen voor integratie van specifieke groepen stoppen. Huwelijksdwang wordt aangepakt en de boerka verboden. Migranten moeten zelf inburgeringscursussen regelen en betalen. Wie zakt verliest de verblijfsvergunning, tenzij er een goede reden is. Wie door gedrag of kleding de kans op werk verkleint, wordt aangepakt.

Donner vindt meer verplichtend beleid terecht omdat de overheid ook eisen stelt aan eigen burgers. Het is ook nodig, omdat „anders de samenleving geleidelijk uit elkaar groeit (...) en uiteindelijk niemand zich meer thuis voelt in Nederland.”

Donner stelt dat het kabinet afstand neemt van het relativisme van de multiculturele samenleving. Het striktere integratiebeleid werd al eerder ingezet. In 2009 schreef minster Van der Laan (Integratie, PvdA) aan de Kamer dat „extra inspanning” mag worden verwacht van migranten „om zich te voegen naar de Nederlandse samenleving”.

Commentaar: pagina 2

In het nieuws: pagina 4-6