'Ik ging te ver in een conflict'

Eddy Landzaat (45), werkloos. Actief sinds begin 2006. Hij is voor drie maanden geblokkeerd vanwege wangedrag. Trots op artikel: Eduard Struick, archivaris van het Gemeentearchief Utrecht. En: Atlantic Hotel (Spanis Point) in Ierland.

„In het verleden bestond de gemeenschap uit echte liefhebbers die veel werk verrichtten met hart en ziel. Die zijn er nog steeds, maar ik heb het idee dat ze nu kortere tijd actief blijven en dan weer weggaan. Er is ook geen goed beleid met wat we aanwillen: Wikipedia groeit flink alle kanten uit, maar de kwaliteit gaat omlaag. Ik vind het helemaal niet zo nuttig om alles te hebben over Pokémon of over voetballers die drie minuten hebben meegespeeld.

„Vandalisme is aanzienlijk erger geworden. Vooral door scholieren: zodra er een schoolpauze is, zie je een piek. De behandeling van nieuwkomers kan beter. Je hebt mensen die een nieuw artikel binnen tien minuten nomineren voor verwijdering. Pats boem, weg! Dat is dodelijk voor nieuwkomers. Sinds kort is er een coachingsprogramma, om nieuwkomers te begeleiden.

„Ik heb me zelf teruggetrokken uit de Kroeg, het discussieforum voor Wikipedianen. Ik werd zelf onderdeel van een conflict. De laatste tijd was er veel gerotzooi rond een bepaald probleemgeval. Dat ging zo’n beetje heel Wikipedia rond. Het was een klassiek conflict tussen een jehovagetuige en een katholiek. Conflicten zijn niet altijd schadelijk, maar in dit geval zijn een aantal mensen vertrokken. Ik ging zelf ook te ver in dit conflict.

„Ik heb nu een blokkade van drie maanden vanwege privacyschending. Ik heb iemand met naam en toenaam genoemd, een doodzonde op Wikipedia. Maar ja, als die ander mij uitmaakte voor alcoholist? Ik weet niet of ik weer terugkeer, want het bevalt me prima op de Engelstalige Wikipedia.”