Donner: einde aan de multicultisamenleving

Minister Donner heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer een nieuwe visie op het integratiebeleid gepresenteerd.

Niet de staat, maar de immigrant zelf is verantwoordelijk voor zijn integratie in de Nederlandse samenleving. Dat schreef minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

In het nieuwe integratiebeleid moeten de waarden van de Nederlandse samenleving centraal staan, schrijft minister Donner. Daarbij mogen eisen worden gesteld aan immigranten. Zij moeten er zelf voor zorgen dat ze de Nederlandse taal leren en vaardigheden opdoen om zich in de Nederlandse samenleving te kunnen handhaven.

De minister vindt een meer verplichtend integratiebeleid gerechtvaardigd omdat de overheid ook eisen stelt aan de eigen burgers. Het is bovendien nodig, omdat „anders de samenleving geleidelijk uit elkaar groeit, burgers langs elkaar heen gaan leven en uiteindelijk niemand zich meer thuis voelt in Nederland.”

Donner stelt dat met deze brief het kabinet afstand neemt van het relativisme dat besloten ligt in het concept van de multiculturele samenleving. De Nederlandse samenleving is weliswaar veranderd door de komst van migranten, maar is niet uitwisselbaar voor welke samenleving dan ook.

De minister wil subsidies en maatregelen voor de integratie van specifieke groepen stopzetten. Huwelijksdwang wordt aangepakt en er komt een boerkaverbod. Mensen die door gedrag of kleding hun eigen kansen op de arbeidsmarkt verkleinen, moeten worden aangepakt.

Het striktere integratiebeleid werd al eerder ingezet. Twee jaar geleden schreef toenmalig minster van Integratie Eberhard van der Laan (PvdA) in een brief naar de Tweede Kamer dat „extra inspanning” mag worden verwacht van migranten „om zich te voegen naar de Nederlandse samenleving”. (NRC)