CDA en VVD eens over hervorming publieke omroep

De TROS en de AVRO maakten begin mei bekend dat ze willen fuseren.

CDA en VVD hebben een akkoord bereikt over de hervorming van het omroepbestel. Vanaf 2016 blijven er acht omroepen over, inclusief drie gefuseerde omroepen en NTR en NOS.  Televisiezender Nederland 3 blijft behouden.

Bronnen in Den Haag en Hilversum meldden tegenover NRC Handelsblad dat dit in de omroepbrief staat die minister Van Bijsterveldt vanmiddag namens het kabinet aan de Tweede Kamer stuurt.

In de mediabrief schrijft de minister in detail hoe Hilversum in 2015 200 miljoen euro moet bezuinigen. Dat is ongeveer een kwart van het budget van de publieke omroep. Het ministerie van OCW heeft daartoe een onderzoek laten doen door Boston Consulting Group naar kostenbesparingen bij de publieke omroep.

Volgens betrokkenen in Den Haag en Hilversum zijn dit de conclusies:

  • De omroepen kunnen geld besparen door slimmer te werken, door “het primaire proces” van radio- en tv-maken beter in te richten. Redacties moeten meer samenwerken
  • Omroepen moeten meer (buitenlandse) programma’s aankopen
  • De omroepen moeten meer en langere afleveringen maken van eigen producties.

De kwaliteit van het aanbod op de publieke zenders zou op deze manier minimaal worden aangetast. Dat was altijd een voorwaarde van de VVD.

Vier andere punten die volgens bronnen in de omroepbrief staan:

  • De publieke omroep  moet fors snijden in het aantal websites.
  • Het kabinet geeft de programmagegevens vrij. Commerciële media, onder wie uitgeverij De Telegraaf en kabelmaatschappijen UPC en Ziggo, zouden met de gegevens (papieren of elektronische) gidsen kunnen maken. Die vormen nu een belangrijke bron van inkomsten voor de omroepverenigingen.
  • De Wereldomroep moet zich beperken tot het uitzenden van „het vrije woord” in onvrije landen. De zender moet dat doen met aanzienlijk minder budget. De omroep wordt ondergebracht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee wil het kabinet het Britse model volgen, dat de Britten overigens zelf gaan verlaten: BBC World en BBC worden juist weer samengevoegd.
  • Net als in Groot-Brittannië en België krijgen de regionale omroepen ook een plek op de landelijke zenders.

Het is nog onduidelijk hoe de omroepen die willen fuseren (VARA/BNN, KRO/NCRV en AVRO/ TROS) het budget en de zendtijd gaan verdelen met de drie omroepen die zelfstandig blijven (EO, VPRO en MAX).

Update 12.58 uur: PowNews-hoofdredacteur Dominique Weesie heeft gezegd in het NCRV-programma Lunch! dat PowNed niet gaat fuseren. Hij ziet de omroep dan nog liever opgeheven worden en noemt het een een optie dat PowNed verdwijnt uit het bestel en naar de commerciëlen gaat.

    • David Haakman