Bij Inholland wordt met twee maten geëvalueerd

Onlangs is de aanstelling van een goede vriendin van mij bij Inholland niet verlengd. Haar studentenevaluaties waren niet positief genoeg. Geen enkel onomstreden meetinstrument geeft een valide beoordeling van de kwaliteit van het genoten onderwijs. Een docent geeft niet slecht (of goed) les als hij of zij negatief (of positief) uit een studentenevaluatie komt. Zo is het denkbaar dat een student zo’n evaluatie aangrijpt om wraak te nemen voor een onvoldoende. Het is methodologische kwakzalverij om verregaande consequenties eraan te verbinden, zoals ontslag.

Hoe anders verloopt de evaluatie van de ‘topbestuurders’ van Inholland. Een schrikbarend groot aantal opleidingen van deze ‘hogeschool’ scoort zwaar onvoldoende. Onrechtmatige diploma’s zijn verstrekt. Die top heeft tussen 2006 en 2010 ook nog eens ruim 900.000 euro ten onrechte gedeclareerd. Als mijn vriendin op basis van een dubieus meetinstrument haar congé krijgt, waartoe moeten deze evaluaties dan niet leiden?

Vittorio Busato

Amsterdam

    • Vittorio Busato