Aldus

Farid Azarkan, directeur van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders:

„Het idee dat vroeger alle Nederlanders één grote familie waren en dat sinds de komst van de migranten er allemaal verschillende groepen zijn ontstaan, is absurd. Vroeger had je de boeren en de vissers; de protestanten en de katholieken. Er zijn altijd verschillende groepen geweest en dat zal ook zo blijven.

„Het kabinet stelt dat de multiculturele samenleving is mislukt. En vervolgens doet het dus niks meer? De overheid trekt zich terug en stelt het individu verantwoordelijk voor de eigen integratie. Maar als je wil dat verschillende groepen samenleven, moet je geen beleid maken op het individu.

„Het kabinet wil het doelgoepenbeleid afschaffen. Dat is doodzonde want veel clubs, ook de onze, bestaan uit een aantal betaalde krachten en tientallen vrijwilligers. De betaalde krachten organiseren van alles, en de vrijwilligers zijn bereid daar een vrije avond of zondag voor op te offeren. Als je de betaalde krachten kwijtraakt, stort alles in.”

Mohamed Elmi, secretaris van de Federatie van Somalische Associaties Nederland:

„Wij zijn voor het afschaffen van het doelgroepenbeleid, maar de minister houdt daar op. Hij maakt geen ruimte binnen het algemeen beleid om de problemen die er zijn aan te pakken. Stel dat een bepaald gezin in Nederland wil integreren, maar ze hebben te maken met problemen met de drug qat, en ze zijn sociaal analfabeet, ze weten niet hoe het hier werkt, dan moeten ze geholpen worden.

„Het is net alsof iemand die zijn hele leven gehockeyd heeft opeens gaat voetballen. Die hoeft niet bij de hand genomen te worden, maar het is wel belangrijk dat je hem de spelregels vertelt. Als dat in de samenleving niet gebeurt, kunnen mensen niet integreren. Als mensen niet meedoen, raken ze in een isolement, waardoor sommige jongeren ook vatbaarder worden voor radicale ideeën.

„De minister zegt dat hij de geldkraan wil dichtdraaien die overleg met migrantengroepen mogelijk maakt, maar dat het wel belangrijk is om contact te houden met migrantenorganisaties. Dat lijkt me nogal paradoxaal.”