‘Aantal meldingen van misstanden bij Defensie stijgt snel’

Duizenden militairen demonstreerden op 26 mei tegen de kabinetsplannen om op defensie te korten. Foto NRC Handelsblad / Roel Rozenburg

Steeds vaker wordt er binnen het leger melding gemaakt van gevallen van fraude, corruptie, belangenverstrengeling en misbruik. Dat schrijft het AD vanochtend op basis van gegevens van Defensie.

Vorig jaar kregen de zogeheten Functionarissen Integriteitszorg 168 meldingen van misstanden binnen. Een jaar eerder waren dat er nog 113. Van de 168 meldingen vorig jaar werden er uiteindelijk 156 onderzocht. In 107 gevallen bleek er inderdaad sprake van misstanden. De cijfers gaan niet over pesten, discriminatie, agressie en (seksuele) intimidatie. Daarover zijn nog geen actuele gegevens. In 2009 kwamen daarover 881 meldingen binnen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie komt de stijging doordat er vaker wordt gemeld en niet door een toename van misstanden. “Bij andere grote organisaties zal het niet anders zijn. Al is elk incident er natuurlijk een te veel.”

Defensie kwam de afgelopen maanden veelvuldig in opspraak. Zo bleek er bij het IT-onderdeel CAMS-Force Vision van alles mis te zijn, zoals diefstal en andere integriteitsschendingen en was binnen de DMO in de Frederikskazerne in Den Haag sprake was van machtsmisbruik, drugshandel en diefstal.

    • Pim van den Dool