Wie erkent Kosovo? En Taiwan?

Uit de geschiedenis blijkt dat het gevoelig wordt als erkenning van nieuwe staten aan de orde is, want dat gaat vaak ten koste van een ander land. Recentelijk was dit het geval bij Kosovo, dat zich in 2008 onafhankelijk verklaarde van Servië. Het laatste land was (en is) hier fel op tegen. Het bestuur in Kosovo beriep zich op bevindingen van de Verenigde Naties.

Na het uitroepen van de onafhankelijkheid volgde de erkenning door andere landen druppelsgewijs. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen de volgende dag over tot erkenning, Nederland volgde twee weken later. Maar Spanje bijvoorbeeld heeft Kosovo nog steeds niet erkend. Dat komt door de angstvoor precedentwerking. Baskenland zou zich ook onafhankelijk kunnen verklaren, is de vrees. De wereld telt nu nog een aantal betwiste landen. De bekendste zijn Taiwan, dat vanwege China door veel landen -onderandere Nederland- niet wordt erkend, en Cyprus waarover Griekenland en Turkije strijden. Spannend wordt het in september wanneer de eventuele oprichting van een Palestijnse staat in de VN aan de orde komt.