Wet regelt zorg militairen

De veelbesproken Veteranenwet voor militairen lijkt er nu echt te komen. Bij de Tweede Kamer is vanmiddag een door alle partijen gesteunde initiatiefwet ingediend die de begeleiding en nazorg voor uitgezonden militairen wettelijk moet regelen. Een op voorhand Kamerbreed omarmde initiatiefwet komt vrijwel nooit voor.

Over een veteranenwet wordt al sinds het begin van de jaren negentig gesproken. Pogingen om de rechten van teruggekeerde uitgezonden militairen wettelijk te verankeren, strandden telkens op onenigheid tussen de Tweede Kamer en de minister van Defensie over onder andere de reikwijdte van de wet.

Een belangrijk geschilpunt was dat de Kamer vindt dat de gegarandeerde zorg voor zowel militairen als ex-militairen moet gelden, terwijl Defensie de wet wilde beperken tot ex-militairen. In de vandaag ingediende initiatiefwet wordt dit onderscheid niet langer gemaakt.

„De militair van vandaag is de veteraan van morgen”, aldus het Tweede Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA). Zij stelde de initiatiefwet op, samen met collega’s van SP, GroenLinks, en D66.

Prominent onderdeel van de wet is dat militairen voor hun uitzending worden voorbereid op gezondheidsklachten en nadien ook intensief worden gevolgd. Het zogeheten posttraumatisch stresssyndroom is een veel voorkomend verschijnsel bij militairen die op missie zijn geweest, dat zich soms pas veel later uit. In de initiatiefwet is daarom een veteranenregistratiesysteem opgenomen.

Een financiële compensatieregeling voor veteranen buiten dienst is buiten de wet gehouden. De initiatiefnemers zeggen erop te vertrouwen dat het ministerie Defensie deze „ereschuld” nakomt.