Wat houdt erkennen in?

Het begrip erkenning verschilt per land. Nederland erkent bijvoorbeeld geen regeringen maar staten. Bij andere landen is het andersom: die erkennen regeringen en geen staten. In Libië gaat het om het erkennen van de opstandelingen als gesprekspartner. De rechtmatigheid van de staat Libië is niet in het geding.

Volgens Annemarieke Vermeer-Künzli, universitair hoofddocent publiek recht aan de Universiteit van Amsterdam, houdt een erkenning van de Overgangsraad in dat alle relaties van het land Libië verlopen via deze entiteit en niet via Gaddafi. Hij kan zich ook niet meer beroepen op zijn immuniteit tegenover een land dat de overgangsraad als de wettige vertegenwoordiger beschouwt.

Materieel hoeft het volgens haar weinig uit te maken. Een andere gesprekspartner erkennen betekent niet dat de handelsrelatie verandert. „Het is net als bij verkiezingen. Als er een andere regering komt leidt dat er ook niet toe dat alle verhoudingen met andere landen veranderen.”