Salarissen aan banden

Maximumsalaris van onderwijsbestuurders wordt verlaagd.

De salarissen voor onderwijsbestuurders worden aan banden gelegd. Het kabinet stelt lagere maxima vast voor hun beloning. Dat schrijven minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) en staatssecretaris Zijlstra (VVD) aan de Kamer. Het kabinet bepaalde eerder dat bestuurders in de gehele publieke en semi-publieke sector maximaal 130 procent van een ministerssalaris mogen verdienen (ruim 223.000 euro per jaar). Van Bijsterveldt hield de mogelijkheid open dit maximum voor het onderwijs te verlagen. Van deze mogelijkheid maakt zij nu gebruik. Bestuurders in het primair onderwijs mogen voortaan maximaal 153.000 euro verdienen. In het voortgezet onderwijs 179.000 euro, op het mbo en hbo 194.000 euro en voor bestuurders in het wetenschappelijk onderwijs wordt het maximum 217.000 euro. (Novum)