Rabo wil nationaal woningakkoord

De Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van Nederland, wil zo snel mogelijk een nationaal akkoord over de invoering van een verplichte annuïteitenhypotheek voor starters en andere nieuwkomers op de woningmarkt. Zo’n hypotheek met volledige aflossing moet de stagnatie op de woningmarkt doorbreken. De overheid zou de aftrekbaarheid van de hypotheekrente op langere termijn moeten veiligstellen voor huizenbezitters.

Dat heeft bestuursvoorzitter van de Rabobank, Piet Moerland, vanochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie voorafgaand aan de algemene ledenvergadering. Hij spreekt van een „handreiking’’ van de Rabobank en andere banken aan de politiek en andere partijen om de impasse op de woningmarkt te doorbreken en de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Na overleg met toezichthouder AFM en andere banken denkt Moerland dat er „breed draagvlak’’ is voor zo’n nationaal akkoord, „ook via de Nederlandse Vereniging van Banken”.

Moerland heeft een tien punten-plan gemaakt om met „vereende krachten” de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De annuïteitenhypotheek – waarbij de koper de hypotheeklening met een vast maandbedrag tijdens de looptijd geheel afbetaalt – moet op termijn de Nederlandse schuldenlast verminderen. Met name de aflossingsvrije hypotheek heeft gemaakt dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Nederland onlangs aanwees als het land met de grootste hypotheekschuld (625 miljard euro) ter wereld in verhouding tot het bruto binnenlands product, zo zei topman Moerland.

De invoering van de annuïteitenhypotheek zou de maandlasten voor starters gemiddeld 15 procent doen stijgen, heeft Moerland laten bereken. Om dat verlies aan koopkracht te compenseren vraagt de Rabobank de politiek om de overdrachtsbelasting (6 procent van de koopsom) voor huizenkopers „te herzien”.

Verder zou de toezichthouder de strenge leningvoorwaarden waar hypotheekverstrekkers aan gebonden zijn, moeten loslaten, om ruimte te maken voor „professionele inschatting”. Moerland sprak van „verkrampte hypotheekverstrekkers” en „verlammingsverschijnselen”.

Een betere inkomenstoets op de sociale woningmarkt kan de doorstroming ook bevorderen, zei Moerland. Nu zou het te vaak voorkomen dat mensen met een relatief hoog inkomen goedkoop huren.

Verder zouden gemeenten bereid moeten zijn om hun grondprijs te verlagen om de bouwkosten van nieuwe woningen terug te brengen.

Een nationaal akkoord is „om paternalistische motieven goed”, zei Moerland. „Het is goed als mensen bezit opbouwen. Dat is een deugd.”