Obama botst met Congres over legitimiteit missie Libië

In reactie op kritiek vanuit het Congres heeft het Witte Huis gisteren gezegd dat de Amerikaanse deelname aan de NAVO-missie in Libië niet in strijd is met de wet. President Obama heeft de bevoegdheid om de missie voort te zetten, ook zonder goedkeuring van het Congres.

Politici op Capitol Hill zijn het niet eens met deze uitleg. Ze wijzen op de War Powers Resolution uit 1973, waarin staat dat de president goedkeuring aan het Congres moet vragen voor militaire deelname in een gewapend conflict. Doet de president dat niet, dan heeft hij zestig dagen om alsnog instemming te vragen van het Congres, met een verlening van dertig dagen.

Het Witte Huis werpt tegen dat Amerika een beperkte, ondersteunende rol heeft bij de NAVO-bombardementen, waarmee de alliantie hulp geeft aan de opstand tegen de Libische leider Gaddafi. Omdat Amerikaanse militairen niet betrokken zijn bij aanhoudende gevechten, mag president Obama zelf besluiten over de missie, vindt het Witte Huis.

Een woordvoerder van het Witte Huis voegde gisteren toe dat dit niet het moment is voor „gemengde signalen” over Amerikaanse betrokkenheid bij de interventie in Libië. Gaddafi zou onder toenemende druk staan om af te treden.

Het Witte Huis stuurde gisteren een rapport naar het Congres, met details over de interventie in Libië. De Amerikaanse bijdrage heeft tot begin juni ongeveer 715 miljoen dollar gekost (506 miljoen euro).

Het Congres had de president eerder via een resolutie meer informatie gevraagd over de interventie. De resolutie berispte Obama voor het niet verstrekken van „dwingende redenen” voor Amerikaanse deelname aan de NAVO-missie.

De druk op Obama om alsnog toestemming te vragen aan het Congres neemt toe. Een groep van tien Congresleden diende gisteren een aanklacht in tegen de president voor het overtreden van de wet. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner, stuurde Obama eerder deze week een brief waarin hij de president erop wees dat de periode van negentig dagen aanstaande zondag afloopt.

Alhoewel Amerika de eerste luchtaanvallen op Libië uitvoerde, werd de leiding over de militaire operatie al snel overgedragen aan de NAVO. De Amerikanen zetten nu onbemande vliegtuigen in voor bombardementen en leveren logistieke steun aan hun NAVO-bondgenoten. (AP)