mishandeling

Mishandeling van ouderen in de zorg kan sinds gisteren worden aangegeven bij een nieuw meldpunt. Bij het telefoonnummer 088-1205050 van de de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kunnen slachtoffers, naasten, werknemers in de zorg en bestuurders van zorginstellingen terecht. Dit jaar is al één verpleeghuis door de inspectie benaderd omdat demente bejaarden werden getreiterd of geslagen. De inspectie beval het Amsterdamse verpleeghuis Bernardus in april de betrokken medewerkers direct op non-actief te stellen.