Hervorming Britse banksector nog niet rond

De bekrachtiging door George Osborne van de hervorming van de Britse banksector helpen – een beetje. De Britse minister van Financiën wil zijn gewicht gooien achter plannen om de retailactiviteiten van Britse kredietverstrekkers te ‘omheinen’ (ring fencen in financieel jargon). Maar de vragen blijven en zullen maandenlang niet worden beantwoord.

De richting waarin de hervorming van de Britse banksector zich zal voltrekken is redelijk helder sinds de Britse bankencommissie ICB in april aangaf dat haar voorkeur uitging naar een ‘omheining’. Het plan zou de banken er toe verplichten hun consumentenactiviteiten onder te brengen in een onafhankelijk gekapitaliseerde dochter, die in geval van een crisis makkelijk zou kunnen worden gescheiden van de rest van de instelling. Maar de ICB heeft zich bewust op de vlakte gehouden over de vraag waar de omheining zou moeten worden neergezet, en hoe hoog die zou moeten zijn.

Eén optie is een nauwsluitende omheinig, waarbij een bank zou ontstaan die zich uitsluitend bekommert om de Britse consumenten (de spaardeposito’s en mogelijk nog wat hypotheken). Maar de ICB zou ook kunnen opperen om alle bankzaken voor consumenten en kleine ondernemingen binnen de omheining te plaatsen, waardoor alleen de zakenbankactiviteiten buiten de boot zouden vallen.

Een nauwe definitie zou de meeste grote Britse banken waarschijnlijk in staat stellen op dezelfde manier verder te gaan als zij vandaag de dag opereren. Maar een bredere benadering zou de grote banken dwingen hun zakenbankactiviteiten los van hun andere activiteiten te financieren. Dit zou kunnen neerkomen op een afsplitsing via de achterdeur.

Een andere vraag is in hoeverre ‘omheinde’ banken belangen mogen hebben in de rest van het concern. De ICB heeft geopperd dat het afgeschermde gedeelte van de bank de rest van de bank zou moeten benaderen als iedere andere tegenpartij. Maar de kredietverstrekkers betogen dat hun Britse retaildivisies méér steun zouden moeten kunnen verlenen aan hun zusterondernemingen.

Intussen zijn de Britse banken het niet noodzakelijkerwijs met elkaar eens. Royal Bank of Scotland dringt bijvoorbeeld aan op een nauwe omheinig, terwijl HSBC zich sterk maakt voor een brede definitie, omdat de bank vreest dat haar kredietactiviteiten anders gescheiden zouden kunnen worden van de deposito’s die nodig zijn om deze te financieren.

De interventie van Osborne van gisteren zal helpen de resterende twijfels weg te nemen over de vraag of de regering zou kunnen besluiten de aanbevelingen van de ICB te negeren. Maar het oordeel over de hervorming en de gevolgen daarvan zullen moeten wachten tot de ICB op 12 september met haar uiteindelijke blauwdruk komt – en op Osbornes besluit of hij die plannen dan wel of niet zal willen steunen.

Peter Thal Larsen

Vertaling Menno Grootveld

    • Peter Thal Larsen