Griekenland uit eurozone!

Nederland moet weigeren het financiële noodpakket voor Griekenland goed te keuren, vinden Geert Wilders en Teun van Dijck.

‘Wij zullen nooit betalen”, riepen de Griekse betogers afgelopen zondag in hun protest tegen de bezuinigingsplannen in Athene. Ook gisteren waren er grote rellen in Athene, van Grieken die de bezuinigingen nu al beu zijn. Meer dan 70 procent – een meerderheid van alle politieke partijen – van de Nederlanders wil evenmin betalen voor Griekenland.

Nederlanders willen terecht geen miljarden euro’s betalen aan onbetrouwbare Grieken, in een tijd dat ze worden geconfronteerd met 18 miljard aan ombuigingen in eigen land. De Nederlander weet donders goed dat er met zijn geld wordt gegokt om een land te redden dat niet te redden is. De Grieken hebben de zaak keer op keer belazerd. Ze houden zich niet aan afspraken. Ze zijn zo diep gevallen dat ze zich zelfs niet meer aan de afspraken kunnen houden. De Griekse economie kan niet aantrekken als Griekenland zijn munt niet devalueert, maar dat kan niet. De Grieken zitten gevangen in de euro.

Daarom is er maar één uitweg. Griekenland moet uit de euro en terug naar de drachme. Devaluatie van de Griekse drachme zal de economie een boost geven. De export zal worden gestimuleerd. De kans op terugbetaling van de schulden wordt aanzienlijk vergroot. Dat zeggen economen als Paul Krugman, Martin Feldstein en vele anderen, zelfs onze eigen Willem Vermeend van de PvdA.

Het gaat met Griekenland van kwaad tot erger. Het land is nu het minst kredietwaardige land ter wereld. Het doet het nog slechter dan Kameroen en Papoea Nieuw Guinea. Vorig jaar werd 110 miljard euro toegezegd. Dit geld is nog niet helemaal uitgekeerd, laat staan terugbetaald, of Griekenland heeft 85 miljard euro extra nodig. Daarmee zou Griekenland zijn problemen kunnen oplossen, denken de naïeve Europese regeringsleiders.

Steeds meer economen voorspellen daarentegen dat Griekenland hoe dan ook failliet gaat. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s voorspelt een faillissement voor 2013. Niemand wil nog aan Griekenland lenen. De kans dat de Grieken terugbetalen, wordt geschat op 50 procent. De Nederlandse regering overweegt serieus opnieuw belastinggeld te verkwanselen in de Griekse beerput.

De euro werd gebouwd op basis van leugens en bedrog. De euro moet de illusie van politieke Europese samenwerking wekken. Elke lidstaat moet zijn eigen broek ophouden. Een bail-out is volgens artikel 125 van het Verdrag van Lissabon verboden.

Het Verdrag van Lissabon is een leugen. Het is bijna identiek aan de Europese Grondwet. Die verwierpen de Nederlandse kiezers in 2005 bij referendum. Via de achterdeur werd ze toch aan ons opgedrongen. Een grote meerderheid van de Nederlanders is tegen het verlenen van hulp aan Griekenland. De Europese leiders willen het toch doorzetten. Dat is geen leiderschap. Dat is het failliet van de representatieve politiek.

De argumenten vóór de noodhulp zijn al even oneigenlijk. Minister De Jager (Financiën, CDA) zegt dat Nederland alleen met een nieuw steunpakket akkoord zal gaan als ook de ‘private sector’ – banken, verzekeraars en pensioenfondsen – meedoen. Zij moeten uitstel van betaling geven aan Griekenland, een land met de laagste kredietwaardigheid van de wereld. De Jager zegt ook dat de gevolgen van het niet-steunen van Griekenland erger zullen zijn dan het verlies dat we mogelijk lijden door Griekenland te helpen. Dat is pure bangmakerij. Van een tweede Lehman-crisis is geen sprake, niet in omvang en niet in impact. De Nederlandse financiële sector wordt nauwelijks geraakt door een Grieks failliet. Zelfs de president Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank zegt dat de euro een faillissement van Griekenland gemakkelijk kan overleven.

Eén jaar geleden was de VVD nog een tegenstander van noodhulp aan Griekenland. De VVD en het CDA willen, gesteund door het oppositionele politieke schoothondje PvdA, weer toegeven aan Brussel. Dat is onvoorstelbaar dom.

Nederland heeft een unieke historische kans. Om het tweede steunpakket voor Griekenland goed te keuren, is unanimiteit vereist van alle 17 eurolanden. Als Nederland weigert mee te doen, komt het hulppakket er niet. Dat is onze oproep aan De Jager en premier Rutte. Maak een einde aan deze waanzin. Stop de steun aan Griekenland. Hoe eerder dit heilloze avontuur eindigt, hoe beter – voor onze welvaart, voor onze economie en voor onze democratie, maar ook voor Griekenland zelf.

Als het Nederlandse belastinggeld dat CDA en VVD met steun van de PvdA in Griekenland pompen verloren gaat, omdat de Grieken het niet terugbetalen, heeft het kabinet een groot probleem.

Geert Wilders en Teun van Dijck zijn voorzitter en financieel woordvoerder van de PVV-fractie in de Kamer.

    • Geert Wilders
    • Teun van Dijck