Gilgamesj 2

In de recensie over het Gilgamesj- epos staat dat Oeroek in 2700 vC met 50.000 meer inwoners had dan het Athene van Pericles. Dit is onjuist. Er leefden in Athene circa 40.000 Atheense burgers, dat wil zeggen vrijgeboren mannen die actief deel konden nemen aan het politieke leven. Daarnaast woonden er (minder nauwkeurig getelde) vrouwen, kinderen, slaven en buitenlanders. Vermoedelijk had Athene dan ook destijds ruim 400.000 inwoners.

Flip Schreurs

    • Flip Schreurs