'Gewoon onder water zetten, die polder'

Afspraak is afspraak, vindt Floris Maljers, dus moet de Hedwigepolder onder water worden gezet. „Het is een polder waar aardappelen staan en hazen worden geschoten.”

Voormalig bestuursvoorzitter van Unilever Floris Maljers, een geboren Zeeuw, was voorzitter van de eerste commissie die, in 2006, onderzocht of er alternatieven zijn voor het onder water zetten van de Hedwigepolder.

Wat is uw advies aan de politiek?

„De huidige politiek luistert naar de heer Koppejan. Die komt van Zoutelande. Ik heb daar menige zomer doorgebracht. Mensen uit Zoutelande zijn een eigenzinnig volk. Koppejan is een dissident in het CDA. Ik heb wel eens gezegd: als Kamerlid heb je niets te zeggen, tenzij je kans ziet om een dissident te worden.”

Dus?

„Moeten we niet naar de heer Koppejan luisteren. Mijn advies is om uitvoering te geven aan het verdrag dat wij met Vlaanderen hebben gesloten. Daar staat in dat we zullen ontpolderen. Als Nederland zich niet aan dat contract houdt, dan zou ik als Vlaanderen onderhandelen. Doordat wij ons niet aan het contract houden, hebben de Belgen een tegoedbon. Misschien kunnen we hun tevreden stellen door bijvoorbeeld een dorp in Zeeuws-Vlaanderen, bij de grens met Vlaanderen, aan hen te geven.”

De Hedwigepolder moet verdwijnen?

„Ik hecht niet veel waarde aan de Hedwigepolder. Het is een polder waar aardappelen staan en waar de eigenaar, die rijk is geworden met het uitbaggeren van de Westerschelde, hazen schiet. Het is de tuin van een atoomcentrale. Dat is niet het concept van natuur dat mij voor ogen staat. Dus als de natuurliefhebbers dat gebied zo graag willen ontpolderen, dan zou ik zeggen: geef hen die polder.”

Er is veel weerstand.

„Het ligt héél gevoelig in Zeeland. In de jaren zestig of zeventig was er ook eens sprake van het onder water zetten van enkele gebieden in Zeeuws-Vlaanderen. Die wens betekende toen bijna het einde van de milieugroepen. Heel veel mensen zegden hun lidmaatschap op. Mijn vader was een gematigd man. Toch zei hij: ‘Je moet nooit land teruggeven aan de zee.’ Ook ik denk weleens: er zullen misschien wel wat minder zeldzame diertjes in de bodem van de Westerschelde leven, maar moeten we daarom polders prijsgeven? Als je in de mooie polders van Zuid-Beveland staat, denk je: het zal allemaal wel belangrijk zijn voor trekvogels, maar laat die ergens anders heen gaan. Dat zijn mooie polders, hoor. Er wonen aardige mensen en er leven aardige dieren. Dan kun je beter de Hedwigepolder onder water zetten.”

Is ontpolderen eigenlijk wel nodig?

„Wij hadden als commissie de opdracht alternatieven te onderzoeken voor de Hedwigepolder. Dát er moest worden ontpolderd, stond voor ons niet ter discussie. Dat was vastgelegd in het verdrag met Vlaanderen. Wel vonden wij dat de noodzaak om grote hoeveelheden te ontpolderen onvoldoende was aangetoond. Nattevingerwerk, vonden wij. Wij lazen met verbazing de wetenschappelijke gegevens om voor de lange termijn in totaal drieduizend hectare te ontpolderen. Dat oordeel hebben we ook opgeschreven. We schreven dat de emoties daarover hoog kunnen oplopen en we besloten met een tekst van Vader Cats: ‘Daar komt een grote wond; ook van een klein begin.’”

Er hoeft toch maar twee keer driehonderd hectare te worden ontpolderd?

„Dat is het begin. Het is toenmalig minister Veerman van Landbouw geweest die destijds heeft bepaald: laten we beginnen met zeshonderd hectare. Ik zou nu zeggen: begin in elk geval met die Hedwigepolder en zoek er dan nog wat stukjes en beetjes bij, die niet zo veel schade aanrichten in het landschap. Dan heb je vierhonderd of vijfhonderd hectare in totaal, misschien dat de Belgen daarin wel meegaan.”

Bent u lid van een politieke partij?

„Ik heb altijd D66 gestemd.”

Nu moet de premier het zien op te lossen.

„Dat vertrouw ik Rutte wel toe. Hij is een voormalig medewerker van Unilever. Het is eigenlijk heel bijzonder dat hij door de selectieprocedure van Unilever heen is gekomen. Onlangs vertelde hij mij dat ik voorzitter was van de toelatingscommissie. Ik was dat zelf eerlijk gezegd vergeten.”

    • Arjen Schreuder