Correcties en aanvullingen

Architectuurinstituut

In Het Grote Verhaal over de kunstbezuinigingen (14 juni, pagina 16) werd in het deel over de architectuur de indruk gewekt dat er van de zes door de rijksoverheid gesubsidieerde architectuurinstellingen twee zouden overblijven – het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en Architectuur Lokaal. In de plannen van staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD) ontvangt alleen het NAi nog subsidie.