Atie Ridder-Visser kreeg dat Verzetskruis niet eens

Atie Ridder-Visser mag haar Verzetskruis houden, meldde NRC Handelsblad op 10 juni. Daarover had twijfel bestaan, nadat zij had opgebiecht dat ze op 1 maart 1946, bijna een jaar na de Tweede Wereldoorlog, Felix Guljé vermoordde. Ze verdacht hem van collaboratie. Dit is des te treuriger daar Guljé in de oorlog zijn zakelijke activiteiten als dekmantel had gebruikt om Joden te helpen.

Ridder-Visser is evenwel nooit onderscheiden met het Verzetskruis. Deze buitengewoon hoge onderscheiding is slechts 94 maal verleend, waarvan slechts eenmaal aan een overlevende. Bekende verzetslieden die postuum met het Verzetskruis zijn onderscheiden, zijn Johannes Post, Herman Wiardi Beckman, Hannie Schaft en Gerrit Jan van der Veen. Zij zijn de werkelijk groten uit de illegaliteit.

De onderscheiding van Ridder-Visser is het Verzetsherdenkingskruis. Dat is een eervolle, maar aanzienlijk lagere onderscheiding. Hiervan zijn er ruim 15.000 uitgereikt.

Roel Leentvaar

Dordrecht

    • Roel Leentvaar