Hoe nu verder?

Het nieuwe pensioenakkoord is nog een onderhandelaarsakkoord. De FNV Vakcentrale wil er binnen vijf weken een referendum voor alle 1,4 miljoen leden over houden. Dat referendum is niet bindend. Uiteindelijk stemt de federatieraad van de 19 aangesloten bonden binnen de FNV in met het principeakkoord of niet.

De bonden binnen de FNV Vakcentrale bepalen zelf of ze meedoen aan het referendum en zo ja, welk stemadvies ze hun leden geven. FNV Bondgenoten, de grootste bond binnen de koepel, steunt het akkoord niet omdat werknemers te veel risico zouden lopen. Bondgenoten presenteerde gisteren een alternatief pensioenplan dat uitgaat van een buffer van 20 procent van alle pensioenverplichtingen voor alle pensioenfondsen. Beleggingsverliezen zouden dan grotendeels met deze buffer worden opgevangen in plaats van met de pensioenen van (oud-)werknemers.

Op 24 juni besluit Bondgenoten over deelname aan het referendum en het stemadvies. Twee andere FNV-bonden, Abvakabo en Bouw, zijn kritisch en moeten hun standpunt nog bepalen, evenals De Unie, de grootste bond van vakcentrale MHP. De Tweede Kamer behandelt het akkoord waarschijnlijk voor het zomerreces.