Hoe is 't zover gekomen?

De vergrijzing en de stijgende levensverwachting maken het huidige pensioenstelsel op termijn onbetaalbaar: steeds meer mensen hebben steeds langer recht op een pensioen.

Los daarvan hebben de financiële crisis de pensioenfondsen aan het wankelen gebracht. Op het dieptepunt in 2009 zakten sommige fondsen ver onder hun minimale dekkingsraad van 105 procent (pensioenfondsen moeten ten minste 1,05 euro aan beleggingen hebben tegenover elke euro pensioenverplichtingen).

In de zomer van 2009 begon de Stichting van de Arbeid, het overlegforum van werkgevers en vakbonden met overleg over een nieuw akkoord. Een jaar geleden bereikten ze met het kabinet een akkoord op hoofdlijnen, vijf dagen voor de verkiezingen.

Sindsdien is er moeizaam onderhandeld. Begin dit jaar ontstond ruzie binnen de Vakcentrale FNV, een koepelorganisatie van 19 bonden met 1,4 miljoen leden. Bondgenoten, met 475.000 leden de grootste bond binnen de FNV, protesteerde omdat de onderhandelingen te weinig opleverden. Eind vorige week kwam er toch een akkoord. Belangrijk was de toezegging van minister Kamp (Sociale Zaken) van een jaarlijkse extra stijging van de AOW met 0,6 procent.