Eerste militairen trainingsmissie aangekomen in Kunduz

De eerste militairen die deelnemen aan de politietrainingsmissie in Afghanistan zijn aangekomen in de Afghaanse provincie Kunduz. Het gaat vooral om landmachtmilitairen en marechaussees. Ze werden vandaag welkom geheten door de commandant van de kwartiermakers, die al enkele maanden op de basis zitten, meldt het ministerie van Defensie.

De overige militairen die deel uitmaken van de groep arriveren de komende weken in de Noord-Afghaanse provincie.

Vanwege de hoge temperaturen, gaan de nieuwkomers eerst acclimatiseren. In de schaduw is het er momenteel circa 40 graden, in de zon kan de temperatuur oplopen tot 60 graden. Vervolgens bereiden ze zich voor op de komende missie en nemen ze de taken van de kwartiermakers over, zoals het onderhouden van de contacten met de Duitse gastheren van de legerbasis.

De opbouw van het kamp is bijna klaar. Op ICT-gebied moet er echter nog wel werk worden verricht. De operationele systemen functioneren, maar doordat de servercontainer nog niet is aangekomen, kan nog niet iedereen op de eigen computer met die systemen werken. Ook zijn er nog geen Nederlandse televisie, kranten en internet.

In totaal gaan 545 Nederlandse militairen en politieagenten deelnemen aan de missie.

Basistraining begint in juli


Het is de bedoeling dat de Nederlanders de Afghaanse politie gaan helpen een rechtsstaat op te bouwen en zelf de openbare orde te handhaven. De agenten die door Nederlandse trainers worden opgeleid mogen alleen voor civiele activiteiten worden ingezet en niet buiten Kunduz actief zijn.

De nieuwe basistraining van acht weken begint op 2 juli als proef op een beperkt aantal locaties. Na de evaluatie wordt de nieuwe basistraining naar verwachting in oktober in het hele land ingevoerd. De training is twee weken langer dan voorheen en moet ook de geletterdheid en de kennis over mensenrechten bij de Afghanen verhogen.

De Tweede Kamer stemde eind januari met een kleine meerderheid in met de missie, die in principe in 2014 wordt beëindigd. In februari vertrokken dertig militairen om de boel te verkennen. In mei gingen er nog eens zeventig om voorbereidingen te treffen.

NRC Handelsblad zal de komende maanden een militair van de marechaussee, een militair van de landmacht en een civiele politieagent van dichtbij volgen.