correcties & aanvullingen

In de column van Ilja Leonard Pfeijffer op de Opiniepagina van 10 juni staat dat het Nationaal Historisch Museum de love baby van Paul Marijnissen is. De columnist bedoelde Jan Marijnissen.