'Controle op verkoop alcohol is onvoldoende'

De controle op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de zestien jaar door winkeliers is onvoldoende. Dat zeiden de Tweede Kamerfracties van SP, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie gisteren tijdens een debat over zogenoemde ‘comazuipers’: jongeren die in het ziekenhuis worden opgenomen met een acute alcoholoverdosis.

Minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) en minister Ivo Opstelten (VVD, Veiligheid) stelden een wijziging voor van de Drank- en Horecawet, maar die werd kritisch ontvangen omdat deze niet ver genoeg zou gaan. Alle partijen zijn het erover eens dat het excessieve alcoholgebruik van jongeren aan banden moet worden gelegd. Probleem is dat de controle op de verkoop ervan gebrekkig blijft. Dat moet strenger, vinden de meeste oppositiepartijen.

„De bierkraan staat gewoon open”, concludeert Joël Voordewind (ChristenUnie). Volgens hem zijn Nederlandse jongeren „de zuipschuiten van Europa”. Samen met collega’s Lea Bouwmeester (PvdA), Nine Kooiman (SP) en Linda Voortman (GroenLinks) pleitte hij gisteren voor het zogeheten ‘three strikes, you’re out’-principe: winkeliers die drie keer in een jaar alcohol verkopen aan jongeren onder de zestien, mogen geen alcohol meer verkopen.

PvdA en SP willen daarnaast dat de sector meebetaalt aan betere controle op de leeftijd van de consument.

De christelijke partijen stonden alleen in hun wens de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol op te schroeven. Voor licht alcoholhoudende dranken zoals bier en wijn ligt die grens nu bij zestien jaar, voor sterke dranken zoals wodka bij achttien jaar. Dat sommige fracties zich verzetten tegen het verhogen van de grens op ‘lichte’ drank vindt Voordewind van de ChristenUnie „dwaas en onverstandig”. Volgens de PvdA heeft zo’n maatregel alleen zin als de controle wordt aangescherpt.

Het CDA wil gemeenten de vrijheid geven te experimenteren met een verhoging van de leeftijdgrens. Burgemeester Jos Wienen van Katwijk dringt daar al jaren op aan. Bij wijze van experiment sloot hij een convenant met twintig drankverkopers om de minimumleeftijd op te rekken naar achttien jaar. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten, stak daar een stokje voor, zegt hij in een interview.

Een krat bier voor 8,33 euro: pagina 8